Головний спеціаліст внутрішнього аудиту

Компанія:
Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області
Телефон:
Заробітна плата:
13633 грн.
2 місяці назад

Основні посадові обов’язки:
1. Проведення оцінки щодо:
ефективності функціонування системи внутрішнього контролю у Головному управлінні;
ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;
ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;
якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;
використання і збереження активів;
надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;
управління державним майном;
правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Головного управління.
2. Планування, організація та здійснення внутрішніх аудитів (приймає участь у комплексних внутрішніх аудитах за ініціативою Держгеокадастру), документування їх результатів, підготовка аудиторських звітів (довідок), висновків та рекомендацій, а також проведення моніторинг уврахування рекомендацій.
3. Формувати стратегічний та операційний плани діяльності з внутрішнього аудиту на підставі оцінки ризиків діяльності Головного управління, а також з урахуванням резерву робочого часу на здійснення позапланових внутрішніх аудитів; складати та вести базу даних, яка містить дані щодо об’єктів внутрішнього аудиту.
4. Здійснення:
планові (приймати участь у комплексних внутрішніх аудитах за ініціативою Держгеокадастру) та позапланові внутрішні аудити на об’єктах внутрішнього аудиту;
моніторинг результатів впровадження аудиторських рекомендацій, а також заходів щодо усунення виявлених іншими державними органами порушень та недоліків, установлених за результатами оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту.
Вимоги:
-вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі економіки та/або права;
– досвід роботи – не обов’язковий;
– володіння державною мовою;
– знання законодавства з питань фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності. Уміння оцінювати можливі ризики виникнення фінансових порушень.

Умови оплати праці:
Посадовий оклад – 13633 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Перелік необхідних документів, та строк їх подання:
1) копію паспорта громадянина України;
2) резюме у довільній формі;
3) копію (копії) документа (документів) про освіту.
Документи приймаються на електрону адресу: uz.HR@land.gov.ua.