Головний спеціаліст внутрішнього аудиту

Компанія:
Головне управління Держгеокадастру у Закарпатської області
Телефон:
Заробітна плата:
5800 грн.
4 місяці назад

Основні посадові обов’язки:
1. Проведення оцінки щодо:
ефективності функціонування системи внутрішнього контролю у Головному
управлінні;
ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних
планах;
ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх
виконання, управління бюджетними коштами;
якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-
наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;
використання і збереження активів;
надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і
технологій;
управління державним майном;
правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і
бюджетної звітності;
ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Головного
управління.
2. Планування, організація та здійснення внутрішніх аудитів
(приймає участь у комплексних внутрішніх аудитах за ініціативою
Держгеокадастру), документування їх результатів, підготовка аудиторських
звітів (довідок), висновків та рекомендацій, а також проведення моніторинг
уврахування рекомендацій.
3. Формувати стратегічний та операційний плани діяльності з
внутрішнього аудиту на підставі оцінки ризиків діяльності Головного
управління, а також з урахуванням резерву робочого часу на здійснення
позапланових внутрішніх аудитів; складати та вести базу даних, яка містить
дані щодо об’єктів внутрішнього аудиту.
4. Здійснення:
планові (приймати участь у комплексних внутрішніх аудитах за
ініціативою Держгеокадастру) та позапланові внутрішні аудити на об'єктах
внутрішнього аудиту;

моніторинг результатів впровадження аудиторських рекомендацій, а
також заходів щодо усунення виявлених іншими державними органами
порушень та недоліків, установлених за результатами оцінки функціонування
системи внутрішнього аудиту.
Вимоги:
-вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або
бакалавра у галузі економіки та/або права;
– досвід роботи – не обов’язковий;
– володіння державною мовою;
– знання законодавства з питань фінансово-господарської діяльності,
бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності. Уміння оцінювати
можливі ризики виникнення фінансових порушень.
Умови оплати праці:
Посадовий оклад – 5800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за
ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці –
премія.
Перелік необхідних документів, та строк їх подання:
1) копію паспорта громадянина України;
2) резюме у довільній формі;
3) копію (копії) документа (документів) про освіту.
Документи приймаються на електрону адресу:
zakarpattia.kadr@land.gov.ua.