Звернення особи звільненої з військової служби за оформленням одноразової грошової допомоги відповідно до ПКМУ №975

Звернення особи звільненої з військової служби за оформленням одноразової грошової допомоги відповідно до ПКМУ №975


За рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Збройних Сил України, здійснюється виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої статтею 16 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, відповідно до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 (зі змінами) (далі – Порядок виплати допомоги).

Особа, яка має підставу на отримання одноразової грошової допомоги, звертається до територіального (за місцем проживання, реєстрації) РТЦК та СП (відділу). Черговий РТЦК та СП (відділу) скеровує громадянина до відповідального за напрямком. Відповідальна посадова особа з’ясовує чи громадянин проживає на території відповідного району, дату звільнення з військової служби, наявність статусу особи з інвалідності, яка пов’язана з проходженням військової служби чи виконанням обов’язків (захисту Батьківщини), та перебування на військовому обліку.

За Видами ОГД поділяється на три види:

– В разі загибелі (смерті) військовослужбовця;

– В разі встановлення МСЕК статусу особи з інвалідністю;

– В разі встановлення МСЕК часткової втрати працездатності.

Право на одержання одноразової грошової допомоги відповідно до пунктів 1-3 частини другої статті 16 Закону України ‟Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” мають члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця.

Члени сім’ї та батьки загиблого (померлого) визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці – відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

З метою визначення причинного зв’язку загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста командиром військової частини, де проходив службу (збори) військовослужбовець, військовозобов’язаний чи резервіст, здійснюються такі заходи:

На розгляд штатної військово-лікарської комісії (далі – ВЛК), яка приймає постанову про причинний зв’язок загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста, надсилаються копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста, зокрема про те, що загибель (смерть) не пов’язана із вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства (висновок ВЛК про причинний зв’язок загибелі (смерті) військовослужбовця, лікарське свідоцтво про смерть, акт спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком командира військової частини або Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи документи правоохоронних органів за результатами перевірки обставин смерті).

З метою визначення причинного зв’язку смерті особи, звільненої з військової служби, яка померла протягом року після звільнення з військової служби внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби (внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з проходженням військової служби), на розгляд ВЛК, яка приймає постанову про причинний зв’язок смерті протягом року після звільнення з військової служби особи, начальник РТЦК та СП (відділу) надсилає копії документів, що свідчать про причини та обставини смерті, зокрема про те, що смерть не пов’язана із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства (лікарське свідоцтво про смерть, витяги з документів правоохоронних органів за результатами перевірки обставин смерті).


Заяву кожної повнолітньої особи, яка має право на отримання допомоги, а в разі наявності неповнолітніх дітей – іншого з батьків або опікунів чи піклувальників дітей про виплату одноразової грошової допомоги;

– копію свідоцтва про смерть військовослужбовця;

– копію свідоцтва про шлюб – для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

– копію свідоцтва про народження дитини – для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

– копію свідоцтва про народження особи, зазначеної в пунктах 1-3 частини другої статті 16 Закону України ‟Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, – для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблої (померлої) особи;

– рішення районної, районної у місті Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки чи піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста) – для виплати одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого (померлого);

– рішення суду або нотаріально посвідчений правочин, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні);

– копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і останнє місце реєстрації;

– копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою).


– вищезазначені документи;

– витяг з послужного списку особової справи (облікової картки) про склад сім’ї особи, зазначеної в пунктах 1-3 частини другої статті 16 Закону України ‟Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”;

– витяг з наказу про виключення особи, зазначеної в пунктах 1-3 частини другої статті 16 Закону України ‟Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, зі списків особового складу військової частини;

– копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті) особи, зазначеної в пунктах 1-3 частини другої статті 16 Закону України ‟Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, зокрема про те, що загибель (смерть) не пов’язана із вчиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства. Такими документами можуть бути копія акта про нещасний випадок військової частини або Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, витяги з документів правоохоронних органів за результатами перевірки обставин смерті (поранення, контузії, каліцтва, травми), матеріали службового розслідування, судове рішення, інші медичні або військово-облікові документи;

– копію постанови штатної ВЛК про встановлення причинного зв’язку смерті (контузії, травми або каліцтва), захворювання.

Довідково: Одноразова грошова допомога виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її одержання. У разі відмови якоїсь з осіб від одержання одноразової грошової допомоги або якщо одна з осіб у трирічний строк не реалізувала своє право на одержання такої допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її одержання. Особам, які мають право на одержання одноразової грошової допомоги, її виплата здійснюється незалежно від реалізації права на призначення та отримання такої допомоги будь-якою з осіб, які мають право на допомогу. Заява про відмову має бути нотаріально засвідчена в установленому законодавством порядку.


– копія довідки МСЕК про встановлення групи та причинного зв’язку інвалідності, часткової втрати працездатності;
копії свідоцтва про хворобу, постанови чи довідки відповідної ВЛК щодо встановлення причинного зв’язку захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва);

– витяг з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини (для військовослужбовців строкової військової служби – копія військового квитка);

– копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові та місце реєстрації;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, – копія сторінки паспорта з такою відміткою);

– копії довідки про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), або копія акта про нещасний випадок (архівної довідки про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)), або інші документи про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), зазначені в абзаці першому пункту 21.8 глави 21 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800, зокрема про те, що травма (поранення, контузія, каліцтво) не пов’язана з учиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження,- у разі встановлення інвалідності внаслідок отриманого поранення, травми, контузії або каліцтва.


Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), захворювання, інвалідність чи часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста є наслідком:

– вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;

– вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;

– навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);

– подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги.

– Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку черговості відповідно до дати подання документів.