ПЕРЕЛІК документів, які є підставою для надання відстрочки від призову на строкову військову службу

ПЕРЕЛІК документів, які є підставою для надання відстрочки від призову на строкову військову службу


Перелік документів

 • -Заява про бажання отримати відстрочку від призову на строкову військову службу;
 • -Для відстрочки від призову у зв’язку з наявністю дитини (дітей) є свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства призовника або рішення суду про встановлення батьківства.
 • -Для надання відстрочки від призову у зв’язку з вагітністю дружини є свідоцтво про шлюб та медична довідка закладу охорони здоров’я про вагітність дружини, посвідчена головним лікарем закладу охорони здоров’я.
 • -Для надання відстрочки від призову призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є витяг із рішення районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної в місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної рад об’єднаної територіальної громади про надання йому статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Зазначена відстрочка надається призовнику не більш як на строк дії цього статусу, визначеного Законом України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (до досягнення ним 23-річного віку).
 • -Витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання всіх членів сім’ї з якими призовник проживає на одній площі.


Перелік документів

 • -Заява про бажання отримати відстрочку від призову на строкову військову службу;
 • -Довідка від навчального закладу (Додаток 20 до Положення ), яка видається закладом освіти.


Перелік документів

 • -Заява про бажання отримати відстрочку від призову на строкову військову службу;
 • -Призовники-педагогічні працівники, основним місцем роботи яких є заклади загальної середньої освіти – довідка із структурного підрозділу освіти райдержадміністрації (органу місцевого самоврядування) про місце роботи, посаду та завантаженість на займаній посаді і копію документа про освіту та спеціальність.
 • -Медичні працівники, які працюють у сільській місцевості -довідка із структурного підрозділу охорони здоров’я місцевої держадміністрації (органу місцевого самоврядування) про місце роботи, завантаженість на займаній посаді та копію документа про медичну освіту.
 • -Призовники з числа священнослужителів – копія документа про закінчення закладу вищої або середньої духовної освіти та довідка щодо перебування на посаді в релігійній організації, що діє за статутом (положенням), зареєстрованим в установленому порядку.
 • -Призовники, які мають перший науковий ступінь доктор філософії (кандидат наук), доктор мистецтв, доктор наук – документ про отриманий науковий ступінь та довідку з підприємства (установи, організації) стосовно роботи за посадою відповідно до групи спеціальностей галузі знань, з якої присуджено науковий ступінь.
 • -Для резервістів (тобто осіб з числа призовників, які уклали контракт на проходження військової служби у резерві) – контракт про проходження особою служби у військовому резерві та засвідчений витяг з наказу командира військової частини про його зарахування до військового резерву.
 • -Призовники, які проходять службу в поліції, для надання відстрочки від призову подають районному (міському) територіальному центру комплектування та соціальної підтримки засвідчений витяг з наказу про призначення на посаду поліцейського.
 • -Призовники з числа осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту подають районному (міському) територіальному центру комплектування та соціальної підтримки засвідчений витяг з наказу про прийняття на службу цивільного захисту.
 • -Призовники з числа працівників Державного бюро розслідувань подають до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки лист Директора Державного бюро розслідувань (директора відповідного. територіального управління Державного бюро розслідувань) щодо призначення на посаду працівників Державного бюро розслідувань.
 • -Призовники з числа співробітників Служби судової охорони подають до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки засвідчений витяг із наказу щодо призначення на посаду співробітників Служби судової охорони.


Перелік документів

 • -Призовники-педагогічні працівники, основним місцем роботи яких є заклади загальної середньої освіти – довідка із структурного підрозділу освіти райдержадміністрації (органу місцевого самоврядування) про місце роботи, посаду та завантаженість на займаній посаді і копію документа про освіту та спеціальність.
 • -Медичні працівники, які працюють у сільській місцевості -довідка із структурного підрозділу охорони здоров’я місцевої держадміністрації (органу місцевого самоврядування) про місце роботи, завантаженість на займаній посаді та копію документа про медичну освіту.
 • -Медичні працівники, які працюють у сільській місцевості -довідка із структурного підрозділу охорони здоров’я місцевої держадміністрації (органу місцевого самоврядування) про місце роботи, завантаженість на займаній посаді та копію документа про медичну освіту.