Вступ до вищих військових навчальних закладів

Вступ до вищих військових навчальних закладів

ПЕРЕЛІК

вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти України, що здійснюють підготовку військових фахівців для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу тактичного рівня

-Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

-Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

-Військова академія (м. Одеса)

-ВЮФ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

-КВП Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу

КВП Національного авіаційного університету (м.Київ)

-КВП Одеського державного екологічного університету

-КВП Національного університету біоресурсів і природокористування України

-КВП спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

-Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського (Навчально-науковий інститут фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій)

-Інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”

-Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

-Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

-Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

-Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “ХПІ”

-Навчально-науковий інститут фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету

-ФПЛ для ЗСУ Київський медичний університет ім.О.Богомольця

ПЕРЕЛІК

документів особової справи кандидата для вступу до ВВНЗ та ВНП ВНЗ

1. Картка медичного огляду (не підшивається)
2. Заява кандидата
3. Автобіографія (друкована та написана власноруч)
4. Характеристика з попереднього місця навчання;
5. Копія свідоцтва про народження:
6. Ксерокопія паспорта стор.1,2,3,10,11; ІD карта та витяг з реєстру
7. Завірена ксерокопія документа державного зразка про повну загальну середню освіту, випускники середніх навчальних закладів року вступу надають завірену довідку про поточну успішність;
8. Довідка про склад сім’ї;
9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
10. Копія військового облікового документу (для осіб чоловічої статі)
11. Картка проф. відбору;
12. Протокол засідання комісії з попередньої професійної діагностики;
13. Іменний список;
14. Форма 025-1/о (вкладний листок підлітка до медичної картки амбулаторного хворого);
15. Довідка про проходження обов’язкових попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у т .ч. на предмет вживання психоактивних речовин (форма 100-2/о);
16. Довідка тубдиспансеру про не перебування на «Д» обліку
17. Довідка дерматолога про не перебування на «Д» обліку
18. Карта профілактичних щеплень по формі № 063-о;
19. Шість завірених фотокарток розміром 3*4 см (без головного убору);
20. Копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства;
21. Довідка з центру надання адміністративних послуг Міністерства внутрішніх справ про відсутність судимостей (довідка про несудимість)
22. Аналізи на гепатит В,С, ВІЛ.
23. Аналізи сечі та крові; група крові; RW; біохімічний аналіз крові (цукор, білірубін).
24. ЕКГ, флюорографічне обстеження;

Примітка:
Паспорт, посвідчення про приписку до призовної дільниці, оригінали документів про освіту, сертифікат про результати тестування із загальноосвітніх дисциплін, документи про право на пільги подаються особисто після прибуття до ВВНЗ.