Облік призовників

Облік призовників


Інформація про послугу

Громадяни призовного віку, який в Україні становить з 17 до 27 років, мають стати на військовий облік. Для цього отримавши повістку від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, такі громадяни зобов’язані прибути на призовні дільниці в строки, вказані в повістках, маючи при собі необхідний перелік документів.

Де отримати

Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (відділи РТЦК та СП)

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

1.Заява
2.Паспорт громадянина України
3.Посвідчення про приписку до призовної дільниці

Умови і випадки надання

Взяття на військовий облік призовників у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки здійснюється за їх особистої присутності. Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та військово-облікових документів: для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Взяттю на військовий облік призовників підлягають громадяни у віці від 17 до 27 років, які:
-не приписані до призовних дільниць та не перебувають у запасі Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
-приписані до призовних дільниць;
-прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
-набули громадянство України та підлягають приписці до призовних дільниць.

Військово-облікові ознаки призовників і військовозобов’язаних, за якими ведеться їх військовий облік, та форма військово-облікових документів визначаються Міноборони.

Результат та способи отримання результату

1.Оформлення картки первинного обліку
2.Посвідчення про приписку до призовної дільниці

Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

1.Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу” глава 3

2.Постанова КМУ від 30.12.2022 №1487 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів”

Інформація про послугу

Для зняття з військового обліку призовникам потрібно особисто з’явитися в районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки і подати письмову заяву з вказанням причини зняття з військового обліку та точну адресу нового місця проживання, і у разі потреби подати відповідні документи.

Де отримати

Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (відділи РТЦК та СП)

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

1.Заява
2.Паспорт громадянина України
3.Військово-облікові документи

Умови і випадки надання

Для зняття з військового обліку призовники зобов’язані особисто з’явитися в районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (відділ РТЦК та СП) і подати письмову заяву з вказанням причини зняття з військового обліку.

Зняття та виключення з військового обліку призовників і військовозобов’язаних у районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (відділах РТЦК та СП) здійснюється за їх особистої присутності. При цьому зняття або виключення з нього здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України та військово-облікових документів.

З військового обліку призовників знімаються особи:
– які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
– які вибувають на строк більше трьох місяців за межі України;
– які взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов’язаних;
– які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;
– які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу”.

Результат та способи отримання результату

1.Зняття з військового обліку призовників
2.Відмова у знятті з військового обліку призовників

Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

1.Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу” Глава 6

2.Постанова КМУ від 30.12.2022 №1487 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів”