Облік військовозобов`язаних, бронювання військовозобов`язаних на період мобілізації та на воєнний час

Облік військовозобов`язаних, бронювання військовозобов`язаних на період мобілізації та на воєнний час

Інформація про послугу

Для взяття на військовий облік усі військовозобов’язані зобов’язані особисто прибути до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання та подати заяву на ім’я військового комісара про взяття їх на військовий облік.

Де отримати

Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (відділи РТЦК та СП)

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

1.Заява
2.Паспорт громадянина України
3.Військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного
4.Для осіб звільнених у запас: обліково-послужна картка, припис військової частини, а для звільнених за станом здоров’я або сімейними обставинами свідоцтво про хворобу та інші документи, які підтверджують законність дострокового звільнення
5.Рішення військово-лікарських комісій про придатність за станом здоров’я для проходження військової служби в мирний або у воєнний час (у разі наявності)

Умови і випадки надання

Призовники та військовозобов’язані після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку. Для постановки на військовий облік треба особисто прибути до військкомату.

Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних державними органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають:
-громадяни, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил;
-особи, звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
-особи, які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу”;
-особи, звільнені із служби з Національної поліції, МВС, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;
-особи, які набули громадянство України і підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних;
-особи, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання;
-військовозобов’язані, виключені з військового обліку СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
-призовники, яких відповідно до статті 18 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” звільнено від призову на строкову військову службу;
-особи, які досягли граничного віку (27 років) перебування на військовому обліку призовників;
-жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом;
-особи, які прибули з тимчасово окупованої території України, після взяття на військовий облік у районному (міському) центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом)

У воєнний час виїзд військовозобов’язаних з місця проживання без дозволу районного (міського) центру комплектування та соціальної підтримки забороняється.

Результат та способи отримання результату

1.Оформлення картки первинного обліку

Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

1.Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу” Глава 6

2.Постанова КМУ від 30.12.2022 №1487 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів”

Інформація про послугу

Для зняття з військового обліку військовозобов’язані зобов’язані особисто з’явитися в районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки і подати письмову заяву з вказанням причини зняття.

Де отримати

Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (відділи РТЦК та СП)

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

1.Заява
2.Паспорт громадянина України
3.Військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного
4.Для військовозобов’язаних, які вибули на строк більше трьох місяців за межі України, – документи, які підтверджують виїзд військовозобов’язаного за кордон.

Умови і випадки надання

Для зняття з військового обліку військовозобов’язаному потрібно особисто з’явитися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відділу РТЦК та СП) і подати письмову заяву, в якій зазначається причина зняття з військового обліку та точна адреса нового місця проживання, та у разі потреби подати відповідні документи.

Зняття та виключення з військового обліку військовозобов’язаних у районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (відділах РТЦК та СП) здійснюється за їх особистої присутності. При цьому зняття або виключення з нього здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України та військово-облікових документів.

З військового обліку військовозобов’язаних знімаються особи:
-які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
-які після проходження строкової військової служби прийняті на військову службу до інших військових формувань або на службу до Національної поліції, податкової міліції, в органи і підрозділи цивільного захисту, в Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України та в Державну кримінально-виконавчу службу України;
-які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
-в інших випадках за рішенням Міністерства оборони України.

Результат та способи отримання результату

1.Зняття з військового обліку військовозобов’язаних

2.Відмова у знятті з військового обліку військовозобов’язаних

Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

1.Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу” Глава 6
2.Постанова КМУ від 30.12.2022 №1487 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів”

ПРАВИЛА

військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

1. Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні:
1) перебувати на військовому обліку:
за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання – у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язані СБУ – у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ (далі – органи СБУ), військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки – у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки). Крім того, призовники, військовозобов’язані та резервісти, які проживають в селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, повинні перебувати на персонально-первинному військовому обліку у відповідних виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;

читати далі

Ознайомитись з Постановою Кабінету Міністрів №76 від 27 січня 2023 р. можна за посиланням
Згідно «Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органими, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобідізації та на воєнний час» зі змінами від 12.07.2023. Інформацію Генерального штабу Збройних Сил України, стоовно того, що для оформленняя під час дії воєнного стану відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним працівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, необхідно додатково подавати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують виконання зазначеними підприємствами, установами та організаціями функцій із забезпечення діяльності органів державної влади.