Подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій

Подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій

Для призначення пенсії за вислугу років подаються такі документи:

-заява про призначення пенсії ;
-грошовий атестат, або довідка про розмір грошового забезпечення, і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення з військової служби;
-військово-медичні документи про стан здоров’я звільненої особи (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарську комісію);
-документи про страховий стаж (при призначенні пенсії згідно з пунктом “б” статті 12 Закону ( 2262-12 );
-довідка МСЕК про визнання особи інвалідом (за наявності);
-копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
-довідка або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку в банку для перерахування пенсії;
-копія паспорта.

Для призначення пенсії по інвалідності подаються такі документи:

-заява про призначення пенсії ;
-грошовий атестат,або довідка про розмір грошового забезпечення, і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед місяцем звільнення з військової служби;
-військово-медичні документи про стан здоров’я;
-довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;
-копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
-довідка або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку в банку для перерахування пенсії ;
копія паспорта.

Для призначення пенсії в разі втрати годувальника подаються такі документи:

-заява про призначення пенсії ;
-копія свідоцтва про смерть годувальника;
-витяг з наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв’язку зі смертю;
-висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби при виконанні службових обов’язків (обов’язків військової служби);
-довідка уповноважених органів з місця проживання про перебування членів сім’ї на утриманні померлого (загиблого) годувальника або рішення суду про перебування на утриманні;
-копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
-довідка або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку в банку для перерахування пенсії ;
-копія паспорта.
Для призначення пенсії в разі втрати годувальника особам, зазначеним у пункті “а” статті 30 Закону ( 2262-12 ), додатково подаються такі документи:
-копія свідоцтва про народження;
-довідка з навчального закладу про навчання із зазначенням дати його закінчення, а також про перебування на повному державному утриманні;
-довідка Лікарсько-консультативної комісії про визнання дитини інвалідом або довідка МСЕК про визнання особи інвалідом з дитинства;
-копії свідоцтв про смерть батьків або інші документи, які підтверджують відсутність батьків (у разі призначення пенсії братам, сестрам, онукам);
-рішення суду про всиновлення;
-копія рішення про опіку чи піклування (у разі призначення пенсії дітям, які втратили обох батьків).
Для призначення пенсії в разі втрати годувальника батькам, дружині (чоловіку), зазначеним у пунктах “б”, “в”, “д” статті 30 Закону ( 2262-12), додатково подаються такі документи:
-копія свідоцтва про шлюб;
-довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;
-копія трудової книжки або довідка органів державної податкової служби про облік платника податків – суб’єкта підприємницької діяльності (для осіб, зазначених у пункті “д” статті 30 Закону ( 2262-12 ).
Для призначення пенсії в разі втрати годувальника батькам, дружині (чоловіку), діду та бабусі, зазначеним у пунктах “б”, “в”, “г” статті 30 Закону (2262-12 ), додатково подаються такі документи:
-довідка МСЕК (за наявності групи інвалідності);
-копія свідоцтва про народження померлого годувальника або рішення суду про встановлення родинних стосунків;
-довідка уповноваженого органу з місця проживання або рішення суду про перебування на утриманні померлого годувальника (для призначення пенсії вітчиму або мачусі).

Для встановлення до пенсії надбавок, підвищень, додаткових пенсій згідно із Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (3551-12),”Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (796-12), “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” ( 962-12 ), “Про донорство крові та її компонентів” (239/95-ВР), “Про статус гірських населених пунктів в Україні” (56/95-ВР) подаються:

-документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ( 3551-12 ), або особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно із статтями 12-16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”);
-документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до статті 9 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” ( 3721-12 );
документи про визнання заявника реабілітованим або членом сім’ї реабілітованого (для підвищення пенсій відповідно до статті 47 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” ( 2262-12 );
-документи про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського (для збільшення пенсії згідно із статтею 6 Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні” ( 56/95-ВР );
-документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення щомісячної додаткової пенсії відповідно до статей 50-51 та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника відповідно до статті 52 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” ( 796-12 );
-документи про нагородження знаками “Почесний донор України”, “Почесний донор СРСР” (для встановлення надбавки до пенсії відповідно до статті 13 Закону України “Про донорство крові та її компонентів” ( 239/95-ВР ).

Для призначення надбавки на непрацездатних членів сім’ї до пенсій за вислугу років та по інвалідності (відповідно до пункту “а” статті 16 та пункту “а” статті 24 Закону ( 2262-12 ) подаються такі документи:

-довідка уповноваженого органу за місцем проживання про склад сім’ї;
-копія свідоцтва про народження дитини;
-копія свідоцтва про шлюб;
-довідка з навчального закладу про навчання;
-копія трудової книжки або довідка органів державної податкової служби про облік платника податків-суб’єкта підприємницької діяльності.