Державний кадастровий реєстратор

Компанія:
Головне управління Держгеокадастру у Закарпатської області
Телефон:
Заробітна плата:
5800 грн.
4 місяці назад

Основні посадові обов’язки:

1)здійснює реєстрацію заяв про внесення відомостей до Державного
земельного кадастру, надання таких відомостей;
2)перевіряє відповідність поданих документів вимогам законів та прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів, документації із
землеустрою та містобудівної документації;
3) формує поземельні книги на земельні ділянки, вносить записи до них,
забезпечує зберігання таких книг;
4)здійснює внесення відомостей до Державного земельного кадастру або
надає відмову у їх внесенні;
5)присвоює кадастрові номери земельним ділянкам;
6)надає відомості з Державного земельного кадастру та відмову у їх наданні;
7)здійснює виправлення помилок у Державному земельному кадастрі;
8)передає органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
відомості про земельні ділянки.
Надає адміністративні послуги згідно із законом у сфері Державного
земельного кадастру.
Видає витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку
окремої земельної ділянки сільськогосподарського призначення за
межами населеного пункту.
Надає інформацію з ведення Державного земельного кадастру.

Вимоги:
-вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або
бакалавра у галузі економіки та/або права;
– досвід роботи – не обов’язковий;
– володіння державною мовою;
– знання законодавства з питань фінансово-господарської діяльності,
бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності. Уміння оцінювати
можливі ризики виникнення фінансових порушень.
Умови оплати праці:
Посадовий оклад – 5800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за
ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці –
премія.
Перелік необхідних документів, та строк їх подання:
1) копію паспорта громадянина України;
2) резюме у довільній формі;
3) копію (копії) документа (документів) про освіту.
Документи приймаються на електрону адресу:
zakarpattia.kadr@land.gov.ua.