Головний спеціаліст фінансового відділу

Компанія:
Головне управління Держгеокадастру у Закарпатської області
Телефон:
Заробітна плата:
5800 грн.
4 місяці назад

Основні посадові обов’язки:

1. Здійснення обліку зарплати та розрахунків з працівниками
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в
державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення
бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої системи
бухгалтерського обліку та звітності.
2. Здійснення розрахунків з бюджетом за податками та зборами,
розрахунків із загальнообов’язкового державного соціального страхування та
розрахунків із підзвітними особами Головного управління.
3. Забезпечення:
– дотримання порядку проведення розрахунків із працівниками з оплати
праці;
– достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до
реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
– повноти та достовірності даних підтвердних документів, які
формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
– зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних
документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у
бухгалтерському обліку операцій та складення звітності для
збереження протягом установленого терміну;
– користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою
інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її
діяльності та рух бюджетних коштів;
– відповідні структурні підрозділи Головного управління даними
бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обгрунтованих
управлінських рішень.
4. Складання та прийняття до обліку первинних документів,
систематизація інформації, відображеної в таких документах, підготовка
проміжних розрахунків для обліку господарських операцій та подання їх до
розгляду.
5. Узагальнення інформації щодо наявної кредиторської та
дебіторської заборгованості, проведених касових видатків та подання її
начальнику фінансового відділу для підготовки місячних, квартальних та
річних форм звітності. Готувати дані бухгалтерського обліку для включення
їх до бюджетної і фінансової звітності.
6. Здійснення накопичення та узагальнення інформації у
потрібному розрізі (деталізації).
7. Здійснення інших функцій, передбачених законодавством та
положенням про відділ.

Вимоги:
– вища освіта не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі
економіки та фінансів;
– досвід роботи – не потребує;
– володіння державною мовою;
– знання необхідні ведення заробітної плати та підзвітними особами
(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному
секторі).
Умови оплати праці:
Посадовий оклад – 5800 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за
ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці –
премія.
Перелік необхідних документів, та строк їх подання:
1) копію паспорта громадянина України;
2) резюме у довільній формі;
3) копію (копії) документа (документів) про освіту.

Документи приймаються на електрону адресу:
zakarpattia.kadr@land.gov.ua.